Nieuwe POH-GGZ, mevrouw S. Ahmic start op 15 oktober

Mevrouw S. Ahmic werkt vanaf 15 oktober in onze praktijk als POH-GGZ (Praktijkondersteuner
Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg). Haar werkzaamheden bestaan uit het begeleiden en
behandelen van patiënten met psychische klachten en/of psychosociale problemen. Mevrouw
Ahmic heeft spreekuur op maandagmiddag, maandagavond (om de week) en donderdagochtend. U
kunt na verwijzing van de huisarts een afspraak maken voor het spreekuur bij de praktijkassistente.