Huisartsenposten Delft en Nieuwe Waterweg Noord zijn per 1 januari 2020 samengegaan als Huisartsenposten Schievliet

Meer informatie over beide huisartsenposten vindt u op de website www.hapschievliet.nl onder “Huisartsenposten / Locaties”.

Huisartsenposten Delft en Nieuwe Waterweg Noord zijn per 1 januari 2020 samengegaan als Huisartsenposten Schievliet

Je zou ook interesse kunnen hebben in