Suggesties en klachten

Suggesties en klachten

Suggesties en klachten

De dienstverlening van Huisartsenpraktijk RijswijkBuiten kan nog beter worden.

Uw opmerkingen, suggesties en aanbevelingen zijn welkom. Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. We willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. Onderstaand invulformulier geeft u de gelegenheid een mening, ervaring of idee terug te koppelen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor medisch inhoudelijke vragen. Het is een ideeënbus om eens iets aardigs of kritisch mee te delen. Dit kan ertoe leiden dat wij onze organisatie of werkwijze aanpassen.

Ondanks de voortdurende aandacht voor onze dienstverlening kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij bevelen aan om een klacht met onze medewerkers te bespreken en gezamenlijk naar een goede oplossing te zoeken. Is dat niet mogelijk of bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, dan kunt u uw klacht hieronder voorleggen aan de praktijkmanager, mevrouw B. Verhaaf.

Dit formulier is niet bedoeld voor medische vragen of het maken van afspraken; daarvoor kunt u bellen met de praktijkassistenten of online via de website.

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Als u er met ons niet uitkomt, dan heeft u als patiënt de mogelijkheid om de klachtenfunctionaris van Hadoks in te schakelen.

In het model Klachtenregeling staan de regels voor een goede klachtenafhandeling.

De geschillenprocedure en het geschillenregelement

Mocht de klachtbemiddeling van de klachtenfunctionaris ook niet lukken, dan kan de klager de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie Huisartsenzorg. De geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijke jurist, een vertegenwoordiger namens de patiënten en een deskundige op het gebied van huisartsenzorg en een ambtelijk secretaris. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend.