Openingstijden

Huisartsenpraktijk Rijswijkbuiten

Waarmee kunnen wij u helpen?

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 – 17.00 uur.
Tussen 12.00 -13.00 uur is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.

Bloedafname op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00 uur tot 9.30 uur.
De bloedafname is op afspraak, u kunt met de assistente hiervoor een afspraak inplannen of via uw patiëntenportaal zelf een afspraak inplannen.

Voor spoedgevallen kunt u altijd bellen naar de praktijk: 070-209 2063 en daarna toets 1.
Voor levensbedreigende situaties belt u 112.

Voor afspraken, herhaalrecepten van eerder door ons voorgeschreven medicatie en
e-consult kunt u gebruik maken van het patiëntenportaal, zie link aan de rechterzijde.

Buiten openingstijden kunt u voor medische vragen die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag terecht bij de huisartsenpost:

Delft: Huisartsenpost Schievliet op telefoonnummer: 015-251 1930
Den Haag: Huisartsenpost Hadoks op telefoonnummer: 070-346 9669
Dit geldt ook voor officiële feestdagen.  

Onze praktijk is vanwege het grensgebied Haaglanden-Delft aangesloten bij beide posten, de huisartsen van Huisartsenpraktijk RijswijkBuiten doen diensten voor beide doktersposten in de avond nacht en weekend.
U kunt dus zelf bepalen of u bij spoed belt met de post in Delft of Den Haag.

De Van Rijnweg 9 is de hoofdlocatie van de huisartsenpraktijk.
Tijdens de openingstijden van de praktijk is de assistente aanwezig.

Er wordt vanaf heden ook spreekuur gehouden op de Anna van Hogendorpstraat 26. U kunt hier alleen terecht als u vooraf een afspraak heeft gemaakt op het spreekuur. Er is op deze locatie geen assistente aanwezig, dus u kunt op deze locatie geen verwijsbrieven
ophalen of vragen stellen aan de assistente.

De praktijk is iedere werkdag geopend, hierdoor kan het zijn dat u een waarnemend huisarts treft op het moment dat de vaste huisartsen een nascholing volgen of vakantie hebben.