Openingstijden

Huisartsenpraktijk Rijswijkbuiten

Waarmee kunnen wij u helpen?

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 – 17.00 uur.

De praktijk is in de ochtend telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 10.00 uur en van 10.30 uur tot 12.00 uur.
In de middag is de praktijk telefonisch bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Voor spoedgevallen kunt u altijd bellen naar de praktijk: 070-209 2063 en daarna toets 1.
Voor levensbedreigende situaties belt u 112.

Voor afspraken, herhaalrecepten van eerder door ons voorgeschreven medicatie en
e-consult kunt u gebruik maken van het patiëntenportaal, zie link aan de rechterzijde.

Bloedafname op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.10 uur tot 9.30 uur.
De bloedafname is op afspraak, u kunt met de assistente hiervoor een afspraak inplannen of via uw patiëntenportaal zelf een afspraak inplannen.

Buiten openingstijden kunt u voor medische vragen die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag terecht bij de huisartsenpost:

Delft: Huisartsenpost Schievliet op telefoonnummer: 015-251 1930
Den Haag: Huisartsenpost Hadoks op telefoonnummer: 070-346 9669
Dit geldt ook voor officiële feestdagen.  

Onze praktijk is vanwege het grensgebied Haaglanden-Delft aangesloten bij beide posten, de huisartsen van Huisartsenpraktijk RijswijkBuiten doen diensten voor beide doktersposten in de avond nacht en weekend.
U kunt dus zelf bepalen of u bij spoed belt met de post in Delft of Den Haag.

De praktijk is iedere werkdag geopend, hierdoor kan het zijn dat u een waarnemend huisarts treft op het moment dat de vaste huisartsen een nascholing volgen of vakantie hebben.