Toestemming uitwisseling van uw gegevens

Toestemming uitwisseling van uw gegevens

In onze huisartsenpraktijk registreren wij gegevens over u en uw hulpvragen in de computer.

In de avond, nacht, het weekend en tijdens feestdagen wordt onze zorg overgenomen door de huisartsenpost. Voor de continuïteit van de zorg is het voor u en deze zorgverleners fijn om uw patiëntendossier te kunnen raadplegen.

De politiek vraagt ons zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. We mogen deze gegevens alleen beschikbaar stellen aan anderen wanneer u daarvoor toestemming geeft. Geen toestemming betekend geen uitwisseling.

Wanneer u onze praktijk bezoekt zullen wij u vragen om een formulier in te vullen. Hierop dient u aan te geven of u wel of geen toestemming geeft voor het uitwisselen van uw gegevens.
Ook wanneer u geen formulier invult worden uw gegevens niet uitgewisseld.

Het is ook mogelijk deze keuze vanaf 15 maart via internet aan te geven op www.ikgeeftoestemming.nl .

Wanneer u meer wilt weten over de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens, vraagt u dan in de praktijk naar een folder of kijk op www.vzvz.nl .