Leerpraktijk

Wij vinden het heel belangrijk dat mensen de kans krijgen om te leren. Daarnaast is er een steeds groter tekort aan personeel in de zorg. Dit is de reden dat wij altijd geneeskundestudenten werkzaam hebben in de praktijk.

Mocht u bezwaar hebben om uw hulpvraag met een student te bespreken, dan kunt u dit altijd aangeven en overleggen met de huisarts of vaste assistenten.

Coassistenten
Een coassistent is een geneeskundestudent die na het 4e jaar in de praktijk gaat meelopen. In de huisartsenpraktijk komen zij voor een periode van 6 weken. In deze 6 weken beginnen zij met het meekijken en luisteren met het spreekuur van de huisarts. Naar inzicht van de huisarts mag de coassistent het consult onder begeleiding voeren en uiteindelijk mag de coassistent het consult zelfstandig voeren, waarna er overlegd wordt met de huisarts.


Stagiaire doktersassistente
Een stagiaire doktersassistente is voor een periode van gemiddeld 10 maanden bij ons in de praktijk werkzaam. Zij zit op dat moment in haar 2e of 3e leerjaar. Voor een assistente is het belangrijk om de vaardigheden in de praktijk te leren en toe te passen.

Het telefonisch te woord staan van patiënten is soms heel moeilijk. Tijdens gesprek moet zij de hulpvraag duidelijk krijgen, medische adviezen geven, afspraken inplannen en registreren in het huisartseninformatiesysteem; dit allemaal op hetzelfde moment.

Daarnaast leert een stagiaire medische handelingen juist uit te voeren. Eerst krijgt zij hier begeleiding in van onze gediplomeerde assistenten, later mogen zij, als ook de huisarts heeft gezien dat de handeling juist wordt uitgevoerd, zelfstandig deze handelingen uitvoeren.

Stagiaire POH somatiek
Een stagiaire POHs is voor een periode van 1 jaar bij on in de praktijk werkzaam. De POHs volgt een 1 jarige specialistische opleiding. 
In dit jaar begint de POHs met het meekijken en luisteren met het spreekuur van de POHs. Naar inzicht van de POHs en huisarts mag de POHs in opleiding het consult onder begeleiding voeren en uiteindelijk mag de POHs in opleiding het consult zelfstandig voeren, waarna er overlegd wordt met de POHs en/of huisarts.