Zorgaanbod

Zorgaanbod

Locatie: Van Rijnweg 9, Rijswijk

Apotheek RijswijkBuiten Tel:     070-301 6655
Ieder werkdag geopend van 8.30 – 17.30 uur
Pauze tussen 12.30 – 13.30 uur

Huidzorg Delft & Rijswijk                                                   Tel:     015-256 1806
Aanwezig op maandagmiddag en donderdagmiddag

Avea Verloskundigen                                                          Tel:     015-214 4442
Aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagmiddag

Lieve Kraamzorg                                                     Tel: 070-783 0056
Aanwezig op dinsdagochtend en vrijdagmiddag

Logopedie Steenvoorde                                                     Tel:      06-2892 5898
Aanwezig op woensdag BGG: 070-394 5699

De Praktijk Internisten                                                       Tel: 070-223 0038         
Spreekuur 1x per drie weken

Locatie: Anna van Hogendorpstraat 26, Rijswijk

Fysiotherapie RijswijkBuiten                                              Tel:     070-219 2788
Iedere werkdag en zaterdag op afspraak

Tanden Enzo                                                                         Tel:     070-200 2222
Aanwezig op dinsdag, woensdag, vrijdag en op zaterdagochtend

Medisch pedicure, Mw. M. Rust                                        Tel:     06-2483 1851
Aanwezig op vrijdag

Diëtistenpraktijk Vie                                                           Tel:     070-396 0549
Aanwezig op donderdag om de week